Mijn leeftijd weet ik niet. Er was geen geboorteregistratiesysteem toen ik geboren werd. Ik denk dat ik 30 word.

Ik ontvluchtte Oeganda in 2014

Omdat ik biseksueel ben. In Oeganda is dat verboden, net als homoseksualiteit. Sinds de anti-homowet uit 2013 kan ik er zelfs levenslang voor krijgen! Alleen al erover praten is strafbaar. Iedere dag hoorde je over geweld tegen homo’s. Ik leefde in grote angst en zocht bescherming. Maar ik kon me nergens meer veilig voelen.

Iedereen die jou wil beschermen, loopt zelf ook gevaar

Als je uit de kast komt of ontdekt wordt, kun je alles verliezen. Werk, vrienden, collega’s, familie. En iedereen die jou wil beschermen, loopt zelf ook gevaar. Want je bent verplicht om de politie te waarschuwen als je ziet of hoort over homoseksuele contacten. Wie dat niet doet, is strafbaar.

Ik vertrok en moest alles achterlaten in Oeganda, alles voor mijn veiligheid. Familie, vrienden, mijn leven als muzikant. Zelfs mijn kinderen. Maar ik kón niet langer blijven. Ik kon mezelf niet langer voorliegen en verloochenen. Sommige hele goede vrienden heb ik in vertrouwen genomen en over mijn geaardheid verteld. Maar daardoor liepen zij en ik nog meer gevaar. Ik wilde zo graag veilig zijn in een land waar ik gewoon mezelf kan zijn. Dus ik vertrok.

In Nederland hoopte ik een veilig leven te kunnen opbouwen, zonder gevaar en geweld. Maar mijn gevoel van onveiligheid werd niet minder toen ik op Schiphol aankwam. Het detentiecentrum daar is een oncomfortabele plek. Bijna inhumaan. Net een gevangenis.

Ik durfde echt niet te zeggen waarom ik gevlucht was

Ik werd vastgezet en durfde echt niet te zeggen waarom ik gevlucht was. Ik was doodsbang. Vertrouwde niemand. Toen ik werd verhoord door de politie, hield ik mijn mond. Stel je voor dat de Nederlandse politie me zou verraden aan Oeganda…

Ik kwam in verschillende asielzoekerscentra terecht. Momenteel ben ik nog in gesprek met de IND en een advocaat voor een verblijfsvergunning. Ik hoop zó dat ik hier een leven mag opbouwen. Ik wil aan het werk en daarnaast politicologie studeren. Ik ben erg geïnteresseerd in politiek. Hoe het werkt, hoe systemen zijn ontstaan en in elkaar zitten. Juist omdat er in de Afrikaanse politieke systemen zoveel misgaat.

En nu Muziek maken en zingen houdt me hier op de been. Het ontspant me en maakt me vrolijk in onzekere tijden. Ik ben singer-songwriter van Afrojazz en speel gitaar. In Oeganda trad ik vaak op met mijn band. Mijn droom is om ook hier muziek te maken, te zingen en te toeren. Ik ben druk bezig met het oprichten van een band.

Met alle oorlogen en onveilige situaties op de wereld worden er veel asielaanvragen gedaan in Nederland. Ik snap dat niet iedereen kan worden toegelaten. Maar ik vind wel dat je iedereen als mens moet behandelen, waar ze ook vandaan komen. Veel vluchtelingen en asielzoekers worden erg hard behandeld. Dat is toch geen goede manier van omgaan? Laten we wat liever voor elkaar zijn.